Member Login
 สมัครสมาชิกที่นี่
 เข้าระบบ:
ลืมรหัสผ่าน?
สถิติสมาชิก:
Total:16,656
Latest:Latteohdi 
Onlines:
บุคคลทั่วไป:50 

Category

พื้นฐานการใช้งาน Samsung Galaxy Tab (2)

All Articles >> Various(Hardware) >> - พื้นฐานการใช้งาน Samsung Galaxy Tab (2)

การประยุกต์ใช้งาน Samsung Galaxy Tab ในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ตอนที่ 2
สวัสดีครับ…. กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับ ซึ่งในการกลับมาในครั้งนี้นั้น ก็เป็นบทความที่จะได้นำเสนอเกี่ยวกับเครื่อง TABLET โดยจะเป็นการประยุกต์ใช้งานทางด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม ซึ่งทางคณะได้ใช้เครื่อง Samsung Galaxy Tab 7.0 inch นะครับ โดยเนื้อหาในบทความนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานตัวเครื่องและการใช้งาน Samsung Galaxy Tab (2) ที่เกี่ยวกับระบบสื่อสารในรูปแบบหนึ่งนะครับ นั้นก็คือ ระบบ GPS นั้นเองนะครับ เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของ Tablet ได้เข้าใจและรู้ถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้งานระบบ GPS ซึ่งในบทความนี้ได้ใช้โปรแกรม & Application ที่ชื่อว่า GPS Test ทางด้านโทรคมนาคม โดยจะกล่าวถึงตั้งแต่การเริ่มต้นการใช้งานทุกขั้นตอนเลยนะครับว่าต้องทำอย่างไรกันบ้าง และที่สำคัญเมื่อมีความรู้ ความเข้าใจแล้วก็จะสามารถนำความรู้พื้นฐานนี้ไปใช้งานในส่วนอื่นๆ ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการศึกษา การประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ ต่อไปนั้นเองนะครับ…. (** รับรองเลยว่าเครื่อง Tablet นี้มันมีประโยชน์มากจริงเลยครับ**) ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยนะครับกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GPS ก่อนที่จะกล่าวถึงขั้นตอนการใช้งานเครื่องต่อไปนะครับ….

** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตำแหน่งบนโลก **
การบอกตำแหน่งของวัตถุบนโลกแต่ละจุดนั้น มีหลักเกณฑ์การบอกตำแหน่งเป็นสากลคือเมื่อบอกตำแหน่งไปแล้วต้องสามารถมีความเข้าใจกันทุกชนชาติ โดยมีข้อตกลงกันว่าการบอกตำแหน่งบนโลกให้บอกเป็นบริเวณที่ เส้นลองจิจูด(Longitude) และ ละติจูด(Latitude) ตัดกันนะครับ…. ถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักเส้นทั้งสองนี้กันเลยนะครับ….

- เส้นละติจูด(Latitude)


รูปที่ 1 แสดงลักษณะของเส้นละติจูด (Latitude)

เส้นละติจูด คือ เส้นสมมติที่ลากรอบโลก โดยลากขนานกับเส้นศูนย์สูตร อยู่ระหว่างขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 1 โดยกำหนดว่า
1. เส้นศูนย์สูตร(Equator) คือเส้นละติจูดที่ เป็นเส้นละติจูด(Latitude) ที่ยาวที่สุดที่ลากผ่านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
2. ทางซีกโลกเหนือมีค่าละติจูด(Latitude) ตั้งแต่ 0-90 องศาเหนือ
3. ทางซีกโลกใต้มีค่าละติจูด(Latitude) ตั้งแต่ 0-90 องศาใต้

- เส้นลองจิจูด(Longitude)


รูปที่ 2 แสดงลักษณะของเส้นลองจิจูด (Longitude)

เส้นลองจิจูด คือ เส้นสมมติที่ลากตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรไปผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 2 โดยกำหนดว่า
1. เส้นลองจิจูด (Longitude) ที่ลากผ่านหอดูดาวเมืองกรีนิซประเทศอังกฤษ เป็นเส้นลองจิจูดที่ เรียกว่าเส้นไพร์มเมอริเดียน(Primeridian) ซึ่งเป็นเส้นที่กำหนดเวลามาตรฐานของโลก
2. ค่าลองจิจูด (Longitude) นั้นจะบอกเป็นองศาตะวันออกและองศาตะวันตกโดยที่จะทำการยึดเส้น ไพร์มเมอริเดียนเป็นหลักดังนี้
- เส้นลองจิจูดที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นลองจิจูด จะมีค่าตั้งแต่ 0-180 องศาตะวันออก
- เส้นลองจิจูดที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเส้นลองจิจูด จะมีค่าตั้งแต่ 0-180 องศาตะวันตกรูปที่ 3 แสดงลักษณะของแผนที่โลกที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งที่ประกอบไปด้วย
เส้นละติจูด (Latitude) - เส้นลองจิจูด (Longitude)

จากรูปที่ 3 ที่ได้แสดงลักษณะของแผนที่โลกที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งที่ประกอบไปด้วยเส้นละติจูด (Latitude) - เส้นลองจิจูด (Longitude) ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถบอกตำแหน่งโดยประมาณของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยได้ดังนี้นะครับ
1. ตำแหน่งเหนือสุดของประเทศไทยอยู่ที่เส้นละติจูด 20.4 องศาเหนือ ซึ่งลากผ่าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
2. ตำแหน่งใต้สุดของประเทศไทยอยู่ที่เส้นละติจูด 5.6 องศา เหนือ ซึ่งลากผ่าน อ.เบตง จ.ยะลา
3. ตำแหน่งตะวันออกสุดของประเทศไทยอยู่ที่ลองจิจูด 105.7 องศาตะวันออก ซึ่งลากผ่าน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
4. ตำแหน่งตะวันตกสุดของประเทศไทยอยู่ที่ลองจิจูด 97.3 องศาตะวันออก ซึ่งลากผ่าน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เป็นอย่างไรบ้างครับมาถึงตรงนี้ก็คงจะทำให้หลายท่านที่ได้ศึกษาอยู่หรือผู้ที่ได้อ่าน ได้เกิดความเข้าใจในเรื่องของ เส้นลองจิจูด(Longitude) และ ละติจูด(Latitude) เพื่อใช้ในการบอกตำแหน่งของวัตถุบนโลก กันมากขึ้นแล้วนะครับ…. ถ้าอย่างนั้นเรามาทำความเข้าใจในเรื่องต่อไปกันเลยนะครับ….
ทีนี้มาดูในส่วนของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนำร่องกันบ้างนะครับ ซึ่งก็คือเครื่องมือที่ใช้รับสัญญาณดาวเทียมนำร่องเพื่อมาคำนวณหาค่าพิกัดนั้นเองครับ โดยที่เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนำร่องนี้มีหลายประเภทด้วยกันนะครับ ซึ่งถ้าหากจำแนกตามวิธีการวัดระยะโดยที่อาศัยสัญญาณจากดาวเทียมนำร่องจีพีเอสในการหาพิกัดบนโลก เราก็จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนะครับ นั้นก็คือ

1. เครื่องรับที่วัดระยะโดยใช้รหัส C/A (C/A Code Measurement) ซึ่งเครื่องรับแบบนี้นั้นจะใช้หลักการวัดระยะโดยใช้ รหัส C/A โดยจะมีความถูกต้องที่ได้จากการวัดระยะอยู่ที่ 15 - 100 เมตร

2. เครื่องรับที่วัดระยะโดยใช้คลื่นพาห์ (Phase Code Measurement) ซึ่งเครื่องรับแบบนี้นั้น จะใช้หลักการวัดระยะโดยใช้คลื่นพาห์ โดยจะมีความถูกต้องที่ได้จะอยู่ที่ระดับเซนติเมตร และที่สำคัญเครื่องรับประเภทนี้จะมีทั้งแบบที่วัดระยะคลื่นพาห์โดยอาศัยเฉพาะสัญญาณ L1 และแบบที่อาศัยทั้ง L1 และ L2 นะครับ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเครื่องรับ GPS ที่วัดระยะโดยใช้คลื่นพาห์นั้นมันจะมีราคาที่สูงนะครับ และส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในงานสำรวจครับ

ทีนี้มาดูในส่วนของหลักการหาพิกัดบนโลกโดยอาศัยการวัดระยะจากดาวเทียมนำร่องจีพีเอสกันบ้างนะครับ โดยการระบุตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมนำร่องจีพีเอสนี้ก็จะอาศัยการคำนวณระยะทางจากสัญญาณวิทยุที่ส่งมาจากดาวเทียมนั้นเองครับ โดยสัญญาณคลื่นวิทยุที่แพร่ออกจากดาวเทียมนำร่องนี้ก็จะประกอบด้วย

-สัญญาณคลื่นพาห์ความถี่สูง อาทิเช่น สัญญาณ L1 ซึ่งมีความถี่เท่ากับ 1.57542 GHz
-ข้อมูลนำร่องซึ่งบรรจุข้อมูลระบบและข้อมูลดาวเทียมนำร่อง อาทิเช่น ตำแหน่ง
ดาวเทียมนำร่องทั้งกลุ่ม(Almanac)
-รหัสเฉพาะสำหรับดาวเทียมนำร่องแต่ละดวง อาทิเช่น รหัส P และรหัส C/A ของ
จีพีเอสโดยข้อมูลนำร่องจะถูกเข้ารหัสไว้

ซึ่งในการระบุตำแหน่งของผู้ใช้ โดยใช้สัญญาณวิทยุจากดาวเทียมนำร่องนั้น สิ่งสำคัญก็คือการคำนวณหาระยะทางระหว่างตัวผู้ใช้และดาวเทียมนำร่องที่ส่งสัญญาณนั้นเองนะครับ โดยในการระบุตำแหน่งของผู้ใช้ในระบบพิกัดสามมิติจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะทางระหว่างผู้ใช้กับดาวเทียม 4 ดวง ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 4 ซึ่งก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วในตอนก่อนหน้านี้นะครับ ….


รูปที่ 4 แสดงลักษณะการระบุตำแหน่งระหว่างตัวผู้ใช้และดาวเทียมนำร่องที่ส่งสัญญาณ


รูปที่ 5 แสดงลักษณะส่วนประกอบของสัญญาณดาวเทียมนำร่อง

ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นพาหะ L1


ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นพาหะ L2


จากรูปที่ 5 ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะส่วนประกอบของสัญญาณดาวเทียมนำร่อง ซึ่งก็จะสามารถสรุปในส่วนประกอบของสัญญาณดาวเทียมนำร่องที่ส่งมาตามประเภทของสัญญาณ L1 และ L2 ได้ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 นะครับ
ซึ่งถ้าดูจากตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นพาหะ L1 และตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นพาหะ L2 ก็จะเห็นว่าความยาวคลื่น ความถี่ รหัส ที่ใช้งานนั้นแตกต่างกันนะครับ แต่จะมีส่วนที่เหมือนกันนั้นก็คือข้อมูลนำร่อง Navigation Message ความถี่ 50 Hz นั้นเองครับ แต่เพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่เกิดความเข้าใจในคลื่นพาหะ L1 และคลื่นพาหะ L2 มากยิ่งขึ้น ทางคณะผู้เขียนก็จะขอกล่าวถึงรหัสที่ถูกนำมาใช้งานนะครับ นั้นก็คือ P Code (Precision Code) ซึ่งก็เป็นรหัสที่สงวนไว้สำหรับทางทหารอย่างเดียวนะครับ
และ C/A code (Coarse/Acquisition Code) ซึ่งก็เป็นรหัสที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลนำร่องซึ่งพลเรือนสามารถเข้าถึงได้นั้นเองนะครับ และในส่วนของข้อมูลนำร่อง Navigation message ก็คือข้อมูลนำร่องที่สำคัญซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ Ephemeris และ Almanac
โดยที่ Ephemeris จะเป็นข้อมูลที่ระบุถึงตำแหน่งดาวเทียมดวงนั้นๆ โดยเป็นข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงนะครับ
และในส่วนของ Almanac จะเป็นข้อมูลที่ระบุถึงตำแหน่งของดาวเทียมทุกดวงแต่เป็นข้อมูลที่มีความแม่นยำน้อยกว่า Ephemeris นั้นเองนะครับ…. ถ้าอย่างนั้นมากดูกันต่อเลยนะครับ….

** การใช้งานเครื่อง Samsung Galaxy Tab เพื่อทดสอบระบบ GPS (GPS Test) **


รูปที่ 6 แสดงลักษณะของตัวเครื่อง Samsung Galaxy Tab (7 นิ้ว) ที่ใช้งาน

ในอันดับแรกก็คงเริ่มจากการหาเครื่อง Samsung Galaxy Tab (7 นิ้ว) ที่จะใช้งานมาก่อนนะครับ ซึ่งเมื่อมีเครื่องแล้วก็มาเริ่มต้นการใช้งานเลยนะครับ โดยเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ให้เข้าไปที่ แอพลิเคชั่น-->การตั้งค่า ดังแสดงในรูปที่ 7 นะครับ


รูปที่ 7 แสดงขั้นตอนการเปิดการใช้งานดาวเทียม GPS (1-2)


รูปที่ 8 แสดงขั้นตอนการเปิดการใช้งานดาวเทียม GPS (3-4)


รูปที่ 9 แสดงขั้นตอนการเปิดการใช้งานดาวเทียม GPS (5)


รูปที่ 10 แสดงขั้นตอนการเปิดการใช้งานดาวเทียม GPS ในอีกรูปแบบ

และจากนั้นก็ให้เข้าไปที่ ตำแหน่งและระบบป้องกัน-->ใช้ดาวเทียม GPS ดังแสดงในรูปที่ 8 และในรูปที่ 9 นะครับ หรือมีอีกรูปแบบนะครับนั้นก็คือ การเข้าไปที่ การแจ้ง-->GPS ดังแสดงใน รูปที่ 10 เพียงเท่านี้เครื่องของเราก็พร้อมที่จะใช้งานเพื่อรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS ได้แล้วนะครับ…. ถ้าอย่างนั้นมาดูกันต่อเลยนะครับกับการเรียกใช้งานโปรแกรม & Application ที่ชื่อว่า GPS Test ว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้าง มาดูกันเลยนะครับ…. ซึ่งในรูปที่ 11ได้ แสดงถึงขั้นตอนการเปิดการใช้งานโปรแกรม & Application ที่ชื่อว่า GPS Test นะครับ โดยเมื่อเปิดโปรแกรม & Applicationขึ้นมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าโปรแกรม & Application นั้น ได้แสดงข้อมูลต่างๆ มากมายเลยนะครับ ที่เกี่ยวกับระบบ GPS เช่น ตำแหน่งที่เราอยู่ , ดาวเทียม GPS ที่เรารับได้, สัญญาณดาวเทียมที่รับได้, ทิศต่างๆ, ระดับความสูงที่เราอยู่ , ความเร็วเป็นต้นนะครับ ซึ่งทั้งหมดก็สามารถศึกษาเพื่อเติมได้นะครับเพราะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบ GPS นะครับ ดังแสดงในรูปที่ 12 รูปที่ 13 รูปที่ 14 และรูปที่ 15รูปที่ 11 แสดงขั้นตอนการเปิดการใช้งานโปรแกรม & Application ที่ชื่อว่า GPS Test


รูปที่ 12 แสดงลักษณะของโปรแกรม & Application ที่ชื่อว่า GPS Test (1)


รูปที่ 13 แสดงลักษณะของโปรแกรม & Application ที่ชื่อว่า GPS Test (2)


รูปที่ 14 แสดงลักษณะของโปรแกรม & Application ที่ชื่อว่า GPS Test (3)


รูปที่ 15 แสดงลักษณะของโปรแกรม & Application ที่ชื่อว่า GPS Test (4)
เป็นอย่างไรบ้างครับ จากข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะนำเครื่อง Samsung Galaxy Tab 7.0 inch มาใช้ประโยชน์ในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้อย่างแน่นอนครับ ….

Download บทความ